"Melojan polku" Kohti EPP3:sta ja SEN YLI 

Meloja ry noudattaa Suomen melonta- ja soutuliiton ( MeSo )melonnan koulutusjärjestelmää, joka on kehitetty seuratoiminnan tarpeisiin

Euro Paddle Pass (EPP) -pohjaiset Meloja taitokokeet on otettu käyttöön 2013. Pohjana on käytetty Suomen Kanoottiliiton koulutusjärjestelmää ottamalla mukaan elementtejä BCU (British Canoe Union) sekä NIL (Nordisk Instrucktorförening för Havspaddling) järjestelmistä kuitenkin kansalliset erityispiirteet, kuten erämiestaidot, navigointitaidot ja jokamiehenoikeuden tuntemus, säilyttäen.

Melonnan peruskurssi

Melonnan peruskurssit ovat järjestelmän kivijalka.

Ensimmäiset melanvedot parasta ottaa ohjatusti Melonnan peruskurssilla. Peruskurssilla meloja pääsee nopeasti kiinni harrastuksen ytimeen. Omia varusteita ei tarvitse, kaiken saa kurssin järjestäjältä. Peruskurssin käynyt, 1 -tason meloja pystyy melomaan helpoissa olosuhteissa ja osallistumaan ohjattuihin melontaretkiin ja harjoituksiin.

Peruskurssin kesto ja sisältö
- 10 h yleensä kolme iltaa / kaksi päivää
- melonnan perustekniikat: eteenpäin melonta, kanootin / kajakin  ohjaaminen
- melontaturvallisuus
- varusteet
- melonnan lajit ja harrastusmahdollisuudet

Aikaisempaa melontakokemusta ei tarvita, uimataito on pakollinen. 

Peruskurssin käynyt, 1 -tason meloja pystyy melomaan helpoissa olosuhteissa ja osallistumaan ohjattuihin melontaretkiin ja harjoituksiin.

Meloja1/EPP1: Kokeen vastaanotto oikeus on yhdistyksellä Meloja ry, peruskurssin vastuuohjaaja luovuttaa Meloja 1 kortin. Oppilaan tulee käydä peruskurssin sisältösuositus läpi. Kurssilaiselle voidaan antaa mahdollisuus täydentää yksi puuttuva suoritus myöhemmin, yleensä paripelastus, esimerkiksi iltamelonnan yhteydessä. Suomen melonta- ja soutuliitto ei pidä kirjaa Meloja 1 / EPP1 tason suorittaneista, joten Meloja 1 taitokoe kaavaketta ei täytetä eikä lähetetä Suomen melonta- ja soutuliittoon. Oppilaan nimi ja luovutetun kortin numero kirjataan lomakkeeseen, joka löytyy korttien yhteydessä olevasta kansiosta.

Meloja 2 / EPP2 taitokokeeseen valmentava koulutus. Tällä hetkellä, kesä 2017, Meloja ry yhdistyksellä on menossa koeluotoinen EPP2 ja EPP3 kajakki taitokokeeseen valmentava koulutus. Lisätietoja siitä saa Sepolta. p. 0400417276. Tulevina kesinä koulutus jatkuu, tutustu suoritusohjeisiin EPP2 ja EPP3

Meloja 2 / EPP2: Kokeen vastaanotto oikeus on yhdistyksen Meloja ry:n nimetyillä vastaanottajilla. Vastaanottaja täyttää Meloja 2 / EPP2 kajakki kaavakkeen. Suomen melonta ja Soutuliitto pitää kirjaa Meloja 2 / EPP2 tason suorittaneista. Täytetty taitokoe kaavake lähetetään Melonta ja Soutuliittoon. Melonta- ja Soutuliitto lähettää Meloja 2 /EPP2 kortin hyväksytystä suorituksesta kokelaalle ja perii rekisteröinti maksun ja toimituskulut. Kokeen vastaanottajat Meloja ry:ssä ovat: Paula Jäntti, Seppo Liukkonen ja Jukka Mäkelä. Valmentavan kouluttajan ja vastaanottajan tulee olla eri henkilöt.

Meloja 3 / EPP3 avovesi taitokokeeseen valmennusta. Lisätietoja Sepolta 0400417726. EPP 3 harjoittelu onnisttu hyvin vain melko vaativissa olosuhteissa. Opettele solmut ja navigointi omin nokkinesi. EPP3 vaatii myös varusteita, joista kokelas on itse vatuussa ja osaa niitä käyttää. T. Seppo

Meloja 3 / EPP3  avovesi, kanootti ja koski taitokokeiden vastaanottajat löytyvät MeSo:n sivuilta, myös yritykset järjestävät vastaanottotilaisuuksia.

 

Ajankohtaista