Melojan vakuutukset

Seuratoimintaan liittyvät seuraavat vakuutukset: toiminnanvastuuvakuutus, vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus, kilpailulisenssivakuutus ja seuran omaisuuden vakuutus.

Meloja ry:llä on Suomen Melonta- ja soutuliiton kautta urheilujärjestöjen toiminnanvastuuvakuutus ja vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus. Tarkista sisältö osoiteesta: 

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/

Toiminnan vastuuvakuutus: Korvaa vakuutetun (=liiton tai seuran) kolmannelle osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus: Tapaturmavakuutus korvaa lajiliittojen, liittojen piirien ja alueiden ja jäsenseurojen toimeksiannosta kaikenikäisille vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Kilpailulisenssiin https://www.melontajasoutuliitto.fi/lisenssit/ sisältyy Sporttiturva

Melonta ja Soutuliiton ohjeita https://www.melontajasoutuliitto.fi/seurat/jasenedut/ 

Melojan tulee itse hankkia tapaturmavakuutus sekä kajakilleen sopiva vakuutus esim. tulipalon varalta. Pienvenevakuutus korvaa esim. palon, varkauden, karilleajon, yhteentörmäyksen ja kuljetuksen aikana sattuneen liikenneonnettomuuden aiheuttamat vahingot.

Meloja ry:n kaluston vakuutukset Pohjantähdessä

- Autokuljetusturva on voimassa kuljetettaessa seuran kajakkeja seuran trailerilla tai seuran jäsenten kattotelineillä yht. 10 000 euroon, omavastuu 500 €. Vahingon aiheutuessa ajoneuvon ajamisesta ajotien yläpuoliseen esteeseen omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 1.000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi omavastuu.

- Käyttöomaisuusturva Tulipalo, Rikos, Luonnonilmiö eli seuran kalusto konteissa n. 15 000 e yhteensä.

Peräkärryillä on liikenne ja kaskovakuutus

Ajankohtaista